Vijf elementen

Volgens de Tao, een eeuwenoude Chinese levensfilosofie, is alles met elkaar verbonden. Niets staat op zichzelf.

Ze hebben een systeem ontwikkeld om deze verbanden helder te maken. In dit systeem is de ziel opgebouwd uit vijf drijfveren. Dit zijn de Water- kracht, de Hout- kracht, de Vuur- kracht, de Aarde- kracht en de Metaal- kracht. Dit worden ook wel de vijf elementen genoemd. 

Deze vijf elementen zijn niet statisch, maar het zijn fases die vloeiend in elkaar overgaan. Zo vormen ze een cyclus die zichzelf steeds en overal herhaalt. Deze cyclus beschrijft hoe processen een natuurlijk verloop hebben, zoals herfst overgaat in winter, in lente, zomer en nazomer om terug te keren naar de herfst. Deze natuurlijke voedende cyclus volgen geeft gezondheid, vitaliteit en creativiteit. Hier tegen ingaan, geeft stagnatie en ziekte.

Hout element

Hout staat voor geboorte, het begin, de lente. Voor het plannen en starten van dingen. De lente is een tijd van wedergeboorte en plotselinge groei. De energie is naar boven gericht, er is meer licht, warmte, zon en groei.

Hout energie is moedig, besluitvaardig en houdt van werken. Het heeft behoefte aan speelruimte en heeft een afkeer aan druk en inperkingen.

De organen die bij het hout element horen zijn de lever en galblaas. De lever staat emotioneel gezien voor het geloof in onszelf, voor het verwerken van ervaringen. De lever regelt het stromen en verspreiden van de levensenergie. De galblaas staat voor bitterheid en agressie, het gaat over een vorm van loslaten en jezelf bevrijden van beperkingen.

Hoe merk je het aan jezelf of je hout element uit balans is? Bij teveel hout energie kan je snel geïrriteerd raken of boos worden. Bij te weinig hout energie is er desinteresse, apathie en weinig creativiteit. Andere tekenen zijn vermoeidheid en wisselende gewrichtsklachten.

Vuur element

Het Vuur element symboliseert het hoogtepunt van de Vijf Elementen cyclus. De groei die is ingezet in het Hout element, voltooit zich in de deze fase. Vuur is verbonden met de zomer. Het is het element van warmte, passie en innerlijke kracht. Het symboliseert de vonk die ons in beweging brengt en ons de moed geeft om obstakels te overwinnen.

Vuur staat voor IK, het gaat over wie je bent en wat je leeft vanuit passie. Het Vuur staat voor de verbinding tussen ons hart en onze hersenen. Het hart is de bron van wijsheid en wordt gezien als het centrale regelcentrum van onze emoties. Ook hoort de dunne darm bij het Vuur element. De dunne darm wordt geassocieerd met ons vermogen tot het opnemen en vasthouden van datgene wat nodig is voor groei.

Als dit element in balans is, voel je je zelfverzekerd en gemotiveerd, ben je doelgericht en heb je een goede zelfdiscipline en een sterke wilskracht. Je kunt liefde en vreugde in volle teugen ervaren.

Wat ervaar je dan precies als je vuur energie laag is? Je bent sneller oververhit, prikkelbaar en ervaart een emotionele onrust. Ook brandend maagzuur, woede, ontstekingen, slapeloosheid, angst en concentratieproblemen zijn uitingen van een disbalans in dit element.

Aarde element

De basis en het fundament van alle elementen is de Aarde. Dit element staat voor structuur, stevigheid, veiligheid, rust, ons fysieke lichaam en goede voeding. Met beide voeten op de grond staan. We putten kracht uit de aarde en zetten dit om in energie, door er gegrond en stevig op te staan maar ook door letterlijk de voeding uit de aarde tot ons te nemen.

De organen die bij het Aarde element horen zijn de milt en de maag. Deze organen brengen de Aarde energie naar de rest van het lichaam. Zij helpen om voedsel om te zetten in voedingsstoffen die ons lichaam gezond houden.

Wanneer je Aarde element in balans is, ervaar je een gevoel van veiligheid en stabiliteit. Je voelt jezelf comfortabel in je lichaam, staat in verbinding met jezelf en hebt zelfvertrouwen. Het lukt om gezonde grenzen te stellen, zodat je goed voor jezelf kan zorgen. Zowel fysiek als mentaal ben je evenwichtig en de spijsvertering loopt goed.

Wanneer Aarde uit balans is kan je juist angst voelen, veel piekeren, slecht grenzen aangeven en problemen hebben met de spijsvertering, huid, haar, spieren en botten. Ook kan je letterlijk zwaarte voelen in je lichaam.

Metaal element

Als we de vijf elementen cyclus verder volgen, komen we uit bij het Metaal element. Dit is het moment dat de nazomer overgaat in de herfst. Tijd om terug te gaan trekken en wat meer naar binnen te keren. Metaal staat voor je energetisch lichaam, het aangeven van grenzen en loslaten wat je niet meer nodig hebt. Het is de tijd van afscheid nemen, isolatie en verdriet. Als je goed bent voorbereid dan geeft Metaal je tijd voor jezelf, vertrouwen, wijsheid en moed.

De organen die aan het Metaal element gekoppeld zijn, zijn de longen en dikke darm. De longen halen levensenergie binnen en voeren het afval weer af. Long emoties hebben vaak te maken met verdriet. De dikke darm scheidt het zuivere van het onzuivere. Alles wat niet bruikbaar is wordt uitgescheden als ontlasting. Dikke darm emoties hebben te maken met het vermogen om los te kunnen laten.

Als je Metaal element niet in balans is, kan dat leiden tot sombere gevoelens. Ook kan je fysieke problemen krijgen zoals longklachten, hooikoorts, darmklachten, voedselintoleranties, eczeem enzovoorts.

Wanneer het Metaal element in jou in evenwicht is, ben je in staat om mee te bewegen en los te laten wanneer dat nodig is. Tegelijkertijd houd jij je eigen waarheid, persoonlijke doelen en grenzen goed in het oog. Gezond Metaal is buigzaam, maar breekt niet.

Water element

Het water element bevat je oer-energie, je diepste weten. Het hoort bij het seizoen winter, de tijd van verstilling en inkeer. Je komt dieper in contact met je essentie

De organen die aan het Water element gekoppeld zijn, zijn de nieren en blaas. De nieren filteren afvalstoffen en regelen het losmaken en zuiveren van emoties en denkpatronen. De blaas heeft te maken met onzekerheid en schaamte. Kan jij loslaten?

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 75% uit water. Als je Water energie niet in balans is kan dit leiden tot vermoeidheid, lage rugklachten, problemen met nieren of blaas, ‘s nachts moeten plassen. Het kan ook innerlijke onrust geven, weinig doorzettingsvermogen en bijvoorbeeld angsten.

Als het element water in balans is en de nier energie goed stroomt, ervaar je een gevoel van vertrouwen en stabiliteit in jezelf. Je innerlijke kracht, je moed en je wilskracht zijn goed ontwikkeld.